لوگوی تهران گیربکس
021-55406939 | 09123932617
FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
صفحه گرافیتی
صفحه فلزی
لنت ترمز و کلاچ
صفحه جرثقیل
صفحه ها و لنت های دریایی
هوزینگ ودنده فراویل
صفحه ولنت لیفتراک
صفحه اصطکاکی
تولید قطعات دریایی
تماس
تلگرام تهران گیربکس

صفحه ها و لنت های دریایی

اولین در تولید صفحه جات و دیسک های دریایی، یدک کش، و کشتی های قول آسا


صفحه کشتی

صفحه کشتی

دیسک وصفحه کلاج کشتی

صفحه پلیت اهنی گیربکس

صفحه گرافیت شاخدار دریایی

صفحه کلاج گیربکس دریایی

صفحه گرافیت گیربکس

صفحه گیربکس کشتی-صفحه گرافیت واهنی

صفحه برنزی گیربکس دریایی

صفحه برنزی گیربکس کاتر پیلاردریایی

صفحه برنزی گیربکس زد اف

صفحه گیربکس کشتی

صفحه گیربکس وائیکس 160 یانمار

صفحه اهنی وائیکس 160دریایی

صفحه گیربکس برنزی waf 262

صفحه گیربکس یدک کش و کشتی

gkj jvlc ,gh] ajd

صفحه گیربکس کشتی

صفحه گیربکس برنزی گیربکس

صفحه برنزی ناوشکن جماران

صفحه گرافیت گیربکس

صفحه و دیسک های دریایی

صفحه گیربکس کشتی

دیسک فلزی گیربکس

صفحه کلاچ گیربکس دریایی زداف

ساخت لنت ترمز وکلاج گرافیتی فسفرگرافیت

لنت ترمز بافته شده

لنت ترمز کشتی

friction disc for marine

صفحه گیربکس کشنده ویدک کش

صفحه گیربکس کشنده و یدک کش

صفحه گیربکس توین دیسک

لنت ترمز کشتی

لنت دنده ای وینچ دریایی

ساخت صفحه گیربکس دریایی

لنت ترمز دنده ای کشتی

ایمپلر

ایمپلرهای دریایی

ساخت شافت گیربکس یدک کش

ایمپلر واتر پمپ ولو پنتا

امپیلر واتر پمپ یانمار

ایمپلر واتر پمپ دریایی

ایمپلر واتر پمپ دریایی